Hites.sk

EnglishSlovak

There are no translations available.

VETERNÉ PARKY NA MORI

Systém na úsporu elektrickej energie na verejnom osvetlení

 • Predmontáž
 • Inštalácie a oživovanie telekomunikačných technológií v celej infraštruktúre veterného parku
 • Akceptačné testy
 • Údržba
 • Vysokofrekvenčné merania
 • Školenia
 • Konzultácie

KYENOTE SIGOS

SITE test system

 • SITE testovací systém ponúka riešenie, ktoré telekomunikační operátory sami prevádzkujú.
 • Toto riešenie pozostáva zo sofistikovaného hardvéru a softvéru, ktorý môže byť jednoducho integrovaný do existujúcej sieťovej infraštruktúry, čo vedie k doplnkovým riešeniam, ako monitorovanie celého systému telekomunikačného operátora.
 • Základnou vlastnosťou systému je vysoká flexibilita, a tak sa môže prispôsobiť presne požiadavkám ľubovoľného sieťového prostredia zobrazit nasledovný obsah...

TELEKOMUNIKAČNE SLUŽBY

Telco služby

 • Projektová dokumentácia
 • Akvizičná a inžinierska činnosť
 • Výstavba
 • Swap technológie
 • Konvergencia TDM do IP
 • Popredajné služby
 • školenia
 • Optické a metalické siete. zobrazit nasledovný obsah...

POSLANIE

HiTeS Slovakia

Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom

návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri

Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi

naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov

DEVÍZA

HiTeS Slovakia

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou